Millorem el retorn de les inversions en R+D

PERFIL PROFESSIONAL

 • 82%
  Titulats superiors
 • 12%
  Doctors/PhDs
 • 34%
  Enginyers
 • 43%
  Llicenciats
 • 6%
  Diplomats
 • 6%
  Altres

PAÏSOS DE PROCEDÈNCIA

 • Espanya
 • EUA
 • Irlanda
 • Polònia
 • Itàlia
 • Rússia
 • Països Baixos
 • Alemanya
 • França
 • Brasil

COMPETÈNCIES

 • Gestió de la innovació i models de negoci
 • Màrqueting i comercialització d’actius d’IP
 • Estratègia d’IP i assessorament legal
 • Direcció financera
 • Comunicació de la innovació