Millorem el retorn de les inversions en R+D

Taller pràctic pel disseny de projectes altament competitius

Europeos

OBJECTIUS

L’objectiu principal és facilitar els coneixements, metodologies i habilitats que permetran dissenyar propostes, preparar i gestionar projectes europeus de forma eficient i consolidar una posició en l’escenari europeu.

Els seus objectius específics són els següents:

 • Facilitar la comprensió, el coneixement i els procediments per accedir a aquests fons de finançament
 • Desenvolupar les competències necessàries per planificar i gestionar projectes europeus
 • Conèixer el cicle de vida dels projectes i les diferents fases: des de la seva concepció, elaboració, implementació, justificació i avaluació

A QUI VA DIRIGIT?

El curs està obert a entitats que vulguin capacitar i/o millorar els coneixements dels seus equips de treball en el disseny, preparació i gestió de projectes europeus: empreses, universitats, centres tecnològics, patronals, col·legis i associacions professionals, fundacions, etc.

Comunicación comercial


KIM EUROPEAN BOX, LA CAIXA PER DISSENYAR PROJECTES INTERNACIONALS

Obre la tapa i descobreix els materials que et serviran de guia per a construir una proposta competitiva i gestionar projectes de forma eficient, obtenir el suport necessari per a la resolució de dubtes i relacionar-te amb organitzacions potencialment col·laboradores.

KIM EUROPEAN BOX: Inclou els mapes de les principals politiques Unió Europea, manual “marc lògic”, financial tool-kit per la gestió de projectes, eina per la preparació de pressupostos. La documentació de referència per poder gestionar amb èxit un projecte europeu.

APRÈN DES DE LA PRÀCTICA

Mitjançant situacions i casos pràctics, treballaràs tots els aspectes necessaris per a la construcció i gestió d’un projecte altament competitiu: l’estat de l’art, l’enfocament curricular, l’impacte potencial, el caràcter innovador, etc.


CONTINGUTS

Próximas edicionesContenidos en Barcelona

25/06 · Preparació de la proposta de projecte
Quin projecte volem aconseguir
 • Introducció a la metodologia del Marc Lògic
 • Mapes de programes europeus
Pautes per aconseguir el projecte
 • Desenvolupament del projecte amb la metodologia Marc Lògic
 • Partenariat
Cas pràctic:

De la idea al projecte

05/07 · Elaboració dels pressupostos
El pressupost
 • Com construir un pressupost de despeses i ingressos
 • Com construir un pressupost de tresoreria
 • Marc legal
Assignació d'activitats i partides pressupostàries
 • Tipus de despeses i ingressos
 • Elegibilitat de les despeses
 • Pla de tresoreria
Cas pràctic

Realització d'un pressupost i un pla de tresoreria

12/07 · Justificació
Gestió de projectes
 • Posada en marxa d'un projecte
 • Sistema de control intern i comptabilitat
 • Sistema de seguiment
 • Verificació de la despesa i controls de la Comissió
 • Marc legal
Justificació
 • Reporting: com escriure un informe d'activitat
 • Justificació financera i documentació de suport
Cas pràctic

Justificació de projectes

Próximas edicionesContenidos en Madrid

27/05 · Preparació de la proposta de projecte
 • Construcción de un proyecto europeo
 • Introducción metodología del marco lógico
 • Pautas para conseguir un proyecto exitoso
 • Desarrollo de un proyecto con la metodología del marco lógico
 • Caso práctico: De la idea al proyecto H2020
28/05 · Elaboració dels pressupostos
El presupuesto
 • Como construir un presupuesto de gastos e ingresos
 • Como construir un presupuesto de tesorería
 • Asignación de actividades y partidas presupuestarias
 • Tipo de gastos e ingresos, partidas presupuestarias
 • Caso práctico: Realización de un presupuesto H2020
29/05 · Gestió i justificació de projectes
Gestión de proyectos
 • Puesta en marcha de un proyecto
 • Sistema de control interno y contabilidad
 • Sistema de seguimiento
 • Verificación del gasto por parte de la comisión
 • Marco legal
Justificación
 • Reporting: como escribir un informe de actividad.
 • Justificación financiera y documentación de soporte
 • Particularidades en la gestión de los H2020
 • Política de investigación y desarrollo para el presupuesto europeo 2021 – 2027: HORIZON EUROPE

FORMADORS

Conxita Junqueras

Conxita Junqueras

Experta amb més de 20 anys d’experiència en gestió i coordinació de projectes internacionals, nacionals i regionals. Àmplia experiència en programes Europeus H2020, MED, LIFE, URBAL, INTERREG, Leonardo, OMR (Operació Marc Regional Interreg III C), Erasmus +, ENPI i altres projectes nacionals.

 

Albert Sorrosal

Albert Sorrosal

Treballa com a expert de la Comissió Europea des de 1997. Ha treballat per DG REGIO i DG MEDI AMBIENT i té àmplia experiència en els programes INTERREG i LIFE. Actualment és Key expert per a DG NEAR en els programes ENI CBC.

 

Isaac Matamoros

Isaac Matamoros

Project Manager amb més de 10 anys d’experiència en el desenvolupament i coordinació de projectes nacionals i internacionals en els àmbits de la innovació, les TIC, el medi ambient i el desenvolupament empresarial (principalment en programes finançats per la UE com ERASMUS +, INTERREG, ENPI i H2020).

 

Jordi Gasset

Jordi Gasset

Project Manager amb més de 10 anys d’experiència, en el desenvolupament i la gestió de projectes empresarials i la innovació en el marc de projectes europeus, entre altres ERASMUS +, INTERREG, ENPI i H2020.


Próximas edicionesPropera edició


ON: Madrid
QUAN: 27, 28 i 29 MAIG

ON: Barcelona
QUAN: 28 JUNY, 5 i 12 JULIOL

*Despeses de desplaçament i allotjament no inclòs.

Preus y selecció de mòduls

A) Cost total per persona: 1.000 €**.
B) Preu promocional de dues persones de la mateixa entitat: 1.500 €**. Per a més persones d’una mateixa organització, consultar tarifa.
C) Existeix la possibilitat de contractar parts del curs: 400 euros/dia** i per persona.

**Impostos no inclosos.


Próximas edicionesEines formatives

 • KIM European Box
 • Continguts teòrics
 • Taller de projectes

Estàs interessat?

Envia’ns les teves dades i ens posarem en contacte amb tu en breu.


MÉS INFORMACIÓ

Per a rebre més informació sobre noves dates i seus d’aquesta o altres programes formatius, per favor contacta amb: