Millorem el retorn de les inversions en R+D

Aconsegueix fons per a materialitzar el teu projecte!

La capacitat d’innovació en una societat va definir la seva posició en la nova era global. Europa té el potencial d’innovació per liderar aquests nous temps, però la taxa d’inversió d’empreses i estats en R+D és encara massa baixa. Knowledge Innovation Market (KIM) ajuda a incrementar l’eficiència en l’assignació i gestió d’aquests recursos, millorant el rendiment de les inversions en R + D per arribar a solucions innovadores.

KIM European Training Hub

a Unió Europea, els estats i altres administracions públiques han establert programes de cooperació i finançament que busquen afavorir la col·laboració entre els socis europeu. KIM participa com a soci en projectes finançats pels programes emblemàtics d’innovació (7PM y Horizont 2020).En aquests projectes, KIM lidera el paquet de treball sobre difusió i explotació, utilitzant el seu know-how fer i la seva xarxa de contacte per disseminar els resultats del projecte i ajudar a portar la tecnologia i les solucions resultants al mercat, utilitzant la millor ruta. També ha estat soci en projectes finançats pel Programa Interreg-MED, que treballa per millorar la innovació, el medi ambient i l’accessibilitat. En aquests projectes, KIM ha utilitzat l’experiència en gestió i capacitació de DPI per contribuir als objectius dels projectes.

La participació de KIM en projectes europeus no només ha estat com a soci del consorci. L’equip de KIM ha estat seleccionat i contractat com un expert extern per a diverses tasques de projectes finançats per diferents programes(com Interreg IV-CENPI CBC MEDSUDOEPrograma MED…) proporcionant a aquests projectes la seva experiència en activitats d’administració de projectes, comunicació i difusió, activitats de capacitació, tasques de modelatge de negocis i més.

L’experiència en projectes europeus i una àmplia xarxa de socis, ha permès a KIM desenvolupar acords de serveis integrals amb diverses entitats interessades en la participació en projectes europeus. Cambres de comerç, clústers, associacions empresarials i empreses innovadores són socis clau en els projectes europeus, però moltes vegades no tenen el coneixement específic sobre els mecanismes institucionals per establir i gestionar el projecte. Mitjançant programes formatius especialitzats (també amb la creació d’oficines externes de projectes europeus) KIM ajuda a detectar oportunitats adaptades a les necessitats i interessos de les entitats, ofereix suport per a redactar la proposta i preparar el pressupost. Un cop aprovada la proposta, dóna suport en la fase de negociació i ofereix els seus assessorament en la fase d’execució i justificació dels projectes.

A continuació et presentem alguns recursos útils en l’obtenció de finançament per al teu projecte.

Formacions

Altres recursos

Knowledge Innovation Market - KIM