Millorem el retorn de les inversions en R+D

KIMbcn

 
El 2007, la Cambra de Comerç de Barcelona i el Centre Tecnològic LEITAT funden Knowledge Innovation Market Barcelona (KIMbcn), una fundaciópublico-privada que neix amb la finalitat d’estimular l’economia del coneixement a Espanya i fomentar la Innovació Oberta a través de:

  • La prestació de serveis especialitzats relacionats amb l’avaluació del nivell tecnològic de les empreses.
  • L’aplicació o transferència de tecnologia de prospecció i introducció en els mercats a curt, mitjà i llarg termini.
  • L’aplicació o transferència de tecnologia vinculada a l’obtenció de mitjans de finançament de les empreses en qualsevol de les formes estrictament financeres o participatives previstes en la legislació.
  • La col•laboració i desenvolupament de projectes conjunts amb altres agents (universitats, centres de recerca, parcs tecnològics, administracions públiques …).
  • La divulgació de tecnologies científiques emergents, en connexió amb les institucions nacionals i estrangeres més destacades en la recerca i desenvolupament.
  • L’organització d’exposicions, conferències col•loquis, cursos i seminaris.
  • L’elaboració, edició, publicació i venda de llibres, revistes i material audiovisual i material multimèdia.

Concebuda com un think tank o laboratori d’idees, la Fundació KIMbcn s’ha convertit en un referent en la impartició de formació sobre transferència de tecnologia i la divulgació de bones pràctiques en la gestió de la innovació.

Patrons

logo_LEITAT logo-cambra

Memòries de activitat

2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

KimGlobal