Millorem el retorn de les inversions en R+D

 

The Knowledge Agents Alliance - KAA

 

Fundada el 2013 per Knowledge Innovation Market (KIM), MRI-International i Knowledge Investors (KI), The Knowledge Agents Alliance (KAA) s’ha convertit en la major xarxa d’agents de transferència de tecnologia d’Espanya.

Nascuda amb l’objectiu de donar un gir a la manera d’entendre la transferència tecnològica a nivell global,, KAA busca afavorir, facilitar, qualificar, estendre i consolidar una cultura d’enfocament empresarial en la protecció i explotació dels resultats de R+D.

Des de 2013, l’aliança ha continuat creixent per estendre el seu model estratègic a altres regions del món, incorporant nous membres associats (KIMchile, Chilebras i Tecnnova) i i consolidant una àmplia xarxa de partners (més de 600) a nivell internacional.

Més informació: http://kaalliance.com/

KimGlobal