Millorem el retorn de les inversions en R+D

Com a nou broker de l’ESA per a Espanya, KIM té el paper de detectar les innovacions empresarials desenvolupades pel sector espacial espanyol, així com les tecnologies de l’ESA, per tal de comercialitzar-les en el sector no espacial.

KIM col·labora amb l’ESA des de 2012, quan se li va encomanar l’avaluació, priorització i anàlisi de la cartera de patents de l’Agència, amb vista a la seva aplicació en sectors no espacials dins d’Espanya.

Fins al moment, l’Agència Espacial Europea i la seva xarxa de brokers, han aconseguit transferir amb èxit prop de 200 tecnologies espacials a sectors tan diversos com el de la salut, la mineria i fins i tot la Fórmula 1.

Si desitja més informació sobre el programa de Transferència de Tecnologia de l’ESA, contacteu-nos:

Francisco_Velasco

Francisco Velasco
Project Director
fvelasco@kimglobal.com
(+34) 91 290 58 27

 

Rebeca Guerra
Project Manager
rguerra@kimglobal.com
(+34) 91 290 58 27

Knowledge Innovation Market - KIM