Millorem el retorn de les inversions en R+D
Antoni Paz
MetaData.cat

Aquest article es va publicar primer en MetaData.cat. Pots accedir a l’article original prement aquí.

“Malgrat repetir que som un país capdavanter, necessitem desplegar polítiques d’innovació consistents i ben dotades”

Segons la publicació del Quadre Europeu d’Indicadors d’Innovació 2020, publicat el passat mes de juny per la Comissió Europea, Espanya se situa en el lloc 14 del rànquing de la innovació sobre el total de 27 països de la UE amb les dades de 2019. Respecte de l’any anterior, Espanya ha millorat cinc posicions i ha superat a Eslovènia, República Checa, Malta i Itàlia. Malgrat que hi ha avenços, continua dins dels països considerats “moderats” pel seu nivell d’innovació, en el tercer nivell europeu.

L’informe també assenyala les tres àrees en les quals Espanya té millors resultats: recursos humans, entorn favorable per a la innovació i ocupació en innovació. Pel que fa a àrees en què ha de millorar, destaquen les d’innovació en petites i mitjanes empreses, inversió empresarial col·laboració publicoprivada.

“Malgrat que ens repetim contínuament que som un país capdavanter, necessitem urgentment desplegar polítiques d’innovació consistents i ben dotades”

Sense pretendre resoldre en un breu article problemes tan sofisticats, voldria compartir la meva experiència sobre les tres àrees que hem de millorar.

Innovació en petites i mitjanes empreses o “el que fem nosaltres no és Investigació”

La innovació en petites, mitjanes i grans empreses segueix mecanismes, procediments, vies de finançament diferents entre elles i, el més important, l’impuls a innovar l’origen i necessitat que la motiven, són diferents. I si són diferents, per què apliquem les mateixes lògiques? Per què menystenim la innovació incremental respecte a la recerca? Per què oblidem que la innovació empresarial no parteix, excepte en comptades ocasions, de l’R+D?

Els centres de recerca, centres tecnològics, administració pública i inversors haurien d’acceptar aquesta realitat per millorar els resultats. És tan necessari investigar i generar coneixement científic que suposi innovacions disruptives a mitjà i a llarg termini, com donar solucions competitives a la societat a curt termini desenvolupant productes i serveis a través de processos d’innovació incremental.

Acceptant aquesta premissa, amb una confiança i autoestima reforçades, facilitarem les bases per tal que els resultats millorin.

Col·laboració publicoprivada i inversió empresarial o el “no ens farem mal”

Plans de recuperació econòmica, plans d’innovació, plans estratègics sectorials, plans de transformació digital: bones intencions i bones paraules que no s’executen. Moltes preocupacions, recances, suspicàcies. Pressupostos d’R+D que l’any 2019 passen dels 6000 milions d’euros i s’executen menys de la meitat. Dificultats per fer inversions per regulacions poc flexibles o per una administració excessivament ideologitzada i/o massa interventora. Una administració, en moltes ocasions, necessitada de justificar mèrits davant de l’electorat o que creen llocs de feina per crear una nova estructura i no per una necessitat real i conjuntural (i per tant, temporal).

Ben aviat arribaran diferents fons de recuperació econòmica. Què, com i amb quines intensitats s’aplicaran, requereixen una mirada a l’alçada de la greu situació actual. No ens podem permetre excessiva burocratització. Hem d’invertir en tecnologia, indústria i innovació, claus inqüestionables de societats equilibrades i avançades. Els mecanismes han de ser àgils i l’administració ha de ser valenta en l’aplicació d’aquests fons en bons projectes cuidant per la bona aplicació, però sense convertir-los en inaccessibles per les empreses petites i mitjanes. Sobretot no ens podem permetre la corrupció que ens ha fet tant de mal.

És el moment de la innovació

La innovació aporta valor a la societat tal com ho fa l’R+D. És un element bàsic en el progrés econòmic i en la gestió empresarial. Sense un ecosistema ric i inclusiu, no hi ha innovació. El sector públic, més que mai, s’ha de posar al servei de la ciutadania i també del món empresarial amb la missió de “fer que passin coses” evitant traves burocràtiques, procedimentals, culturals o agendes polítiques particulars. No hi ha cap país amb una cultura política antiempresarial que tingui nivells de desenvolupament sostenibles i equitatius.

“Les ‘start-ups’ necessiten marcs lògics àgils i adequats a les seves característiques per convertir-se en ‘scale-ups’ i créixer de forma sostenible”

Les empreses petites i mitjanes, com les start-ups necessiten marcs lògics àgils i adequats a les seves característiques per convertir-se en scale-ups i créixer de forma sostenible.

Malgrat tot, tenim una societat potencialment emprenedora i innovadora que ha resistit moltes crisis i dificultats. Ens hem de conjurar, aportant el millor de cadascú, per fer que la innovació ens porti a una societat més desenvolupada i sostenible.

Knowledge Innovation Market - KIM