Millorem el retorn de les inversions en R+D

Aquest article es va publicar primer a 22@network.

El concepte d’innovació és un concepte temporal de management que deixarà de tenir vigència? O bé es tracta d’un concepte imprescindible que genera un alt valor permanent i continuat per a la societat?

22@

Aquesta qüestió s’ha respost moltes vegades però, tot i així, continua apareixent en xerrades, articles i converses. També al 22@, persones ben formades i amb capacitat directiva observen amb recel i, moltes vegades amb raó, diuen que els que ens dediquem a la Innovació parlem des d’un pla massa teòric i que permanentment expliquem la teoria però no donem receptes concretes de com fer-ho. Expliquem com funciona la màquina, les seves característiques tècniques i el seu disseny i entusiàsticament defenem les seves virtuts, però no ensenyem a conduir. Aquest és un dels reptes, donar receptes eficaces un cop demostrat que no innovar és una garantia de retràs i pèrdua de qualitat social i empresarial. En aquesta aventura estem al 22@ des de la Comissió d’Innovació tractant d’establir receptes i actuacions concretes compartides entre professionals dedicats a la Innovació; tractem de veure la riquesa de tendències, de projectes i dels models de Innovació que tenim al 22@.

Què és la innovació?

22@

Podem definir la innovació com tot aquell canvi basat en un coneixement previ que ens aporti valor. Aquests canvis no són necessàriament, ni estrictament, només canvis tecnològics. Joseph Schumpeter, fa més de 70 anys, o Michael Porter des dels anys 90 coincideixen en que l’aproximació a la Innovació, especialment l’empresarial, es realitzi d’un mode ampli, incloent noves tecnologies i també noves maneres de fer les coses. Per altra banda, el coneixement inclou no només el coneixement científic. La R+D és un dels passos, necessaris, però no suficients, per innovar.

Per què ens preocupa tant la Innovació?

22@

Perquè la Innovació és clau en el desenvolupament econòmic. Una economia sostenible està basada en la innovació i la digitalització per tal que no es creïn tensions en l’estructura econòmica.

Si tenim pobres resultats en innovació es tradueix en poca creació de valor i, en conseqüència, baixos salaris. I des d’una òptica empresarial, és necessari augmentar la inversió per aconseguir major competitivitat.

Innovació, més enllà de la perspectiva econòmica o empresarial, són, iniciatives d’èxit, afrontar reptes i incerteses, lideratge, emprenedoria, assumpció de risc, avantatges competitives, societat igualitària i moltes altres coses. La Innovació és el motor del desenvolupament econòmic.

22@: districte de la innovació

22@

L’èxit del 22@ ho demostra. Lideratge, productes i serveis innovadors, treball en cooperació, emprenedoria, recerca, tecnologia, inversió, infraestructures i qualitat de vida en un espai acollidor per treballar i viure-hi. Tot això es dóna al 22@, referent, reflex i mirall del canvi de societat, de cultura empresarial i del mercat laboral.

És un dens ecosistema empresarial i social que està madurant al ritme dels canvis tecnològics i socials. És precisament el concepte d’ecosistema, una de les claus de l’èxit del 22@. Tenir cura i potenciar els ecosistemes que afavoreixen la innovació, farà que la qualitat de vida sigui millor.

Els ingredients dels ecosistemes

  1. Persones. Atracció de talent i millor condicions per viure i treballar. Nous sistemes de treball que s’adaptin a la realitat laboral i social de la societat actual. Potenciar persones que, sobre la base de la creativitat, generin noves maneres de fer les coses.
  2. Infraestructures facilitadores. Infraestructures que ens afavoreixin viure i treballar millor. Mobilitat eficient. Arquitectura tecnològica per estar preparats pels canvis tecnològics i socials.
  3. Apostar per la recerca i desenvolupament. Més i millor inversió. L’assumpció del risc com a part intrínseca d’un procés innovador.
  4. Abraçar la tecnologia com a oportunitat sense matisos. Robòtica i automatització, digitalització, biotecnologia, biomedicina, internet de les coses, economia circular i molts altres tendències íntimament relacionades ens ofereixen un futur més creatiu, més innovador que pot fer que les condicions laborals i de vida siguin les millors pel ser humà des de l’aparició de l’Homo sapiens al planeta.

La Comissió d’innovació del 22@Network vol liderar des d’aquesta perspectiva esdevenint un espai on innovadores i innovadors es troben per conèixer models exitosos d’innovació, nous projectes, nous models de negoci i es generin mecanismes i activitats de cooperació tecnològica i innovadora que tinguin impacte a la ciutat.

 

Antoni Paz · President de la Comissió d’Innovació de 22@Network

apaz@kimglobal.com · +34 93 266 71 38

Antoni Paz

Aquest article es va publicar primer a 22@network.

Knowledge Innovation Market - KIM