Millorem el retorn de les inversions en R+D

KIM's RECIPES

KIM’s RECIPES

8 passos per portar el teva tecnologia al mercat

Target
Emprenedors, PIMES i Start-ups
Tiempo
2-3 min.
Ingredientes
Negociació, Comercialització, Tecnologia, TRL, MRL, Patent, Mercat.

1.Fes mapes tecnològics.

Coneix en quina mesura aquesta problemàtica està sent explorada per altres organitzacions. Com més organitzacions trobis que estiguin desenvolupant o bé una tecnologia similar o bé una tecnologia diferent però que solucioni el mateix problema que la teva, el risc que un competidor tregui una patent o arribi al mercat abans que tu augmenta.
 

2.Avalua la tecnologia des de l’òptica del mercat.

Pregunta’t quins beneficis té la teva tecnologia que no tenen altres alternatives ja disponibles. Per poder identificar a què et diferències de la resta, et caldrà primer identificar els productes o tecnologies en competició o substitutius del mercat. Després podràs enumerar els beneficis de la teva tecnologia, que es defineixen en base a la capacitat de la tecnologia de ser, per exemple, més ràpida / millor / més econòmica que altres alternatives al mercat. Identificar clarament 2-5 beneficis és essencial perquè el client vegi que li aportes, li prevalgui sobre el cost i decideixi a triar-te.
 

3.Fes un anàlisi de fiabilitat.

Consulta un expert per saber si és tècnicament viable o no. Un cop identificada una necessitat i creada una proposta de valor per solucionar-la, cal validar que aquesta solució és tecnològicament viable. Això requerirà l’avaluació per experts de l’acadèmia i la indústria que entenguin la tecnologia i que ens puguin dir si és factible fer-ho.
 

4.Fes una anàlisi d’aplicacions.

Esbrina quin és el grau d’especificitat d’aplicació sectorial de la teva tecnologia. Organitza un brainstorming de totes les aplicacions que la teva tecnologia podria tenir. Després, reflexiona quines són les més viables i prioritza-les. Hi ha tecnologies molt especialitzades amb poques aplicacions per a un sol mercat, ja sigui nínxol o un mercat ampli. Altres poden tenir aplicació en diversos mercats. A priori, aquesta segona opció té més valor perquè permet reduir riscos i augmentar beneficis ja que es pot llicenciar a diferents clients en diferents mercats. No obstant això, una tecnologia exclusiva per a un mercat on aporti un alt valor, és també molt valuosa. La llista d’aplicacions t’ajudarà a identificar clients potencials i pensar en possibles productes.
 

5.Analitza la maduresa.

Busca quin és el TRL (Technology Readiness Level) de la tecnologia i quin és el MRL (Manufacturing Readiness Level). El TRL és una escala que mesura com de llesta està el teu tecnologia per a ser implementada al mercat. El MRL mesura la maduresa per a la fabricació del producte relacionat amb la tecnologia. Et serà més fàcil llicenciar la teva tecnologia si ja en tens un prototip que si només hi ha la idea o l’has començat a provar en el laboratori. El motiu és perquè hi ha menys risc: el principi de funcionament ja està testejat i requereix menys inversió financera perquè l’estat de desenvolupament és avançat.
 

6.Analitza l’estratègia de propietat intel·lectual.

Investiga quin és el grau de solidesa potencial de la protecció. Si la teva tecnologia no està protegida, analitza si es pot protegir amb una patent o amb una altra forma de protecció. Si està protegida, analitza la forma de protecció. Una tecnologia protegida té més valor i com més forta sigui la protecció, més valor tindrà. Per tant, analitza també si la patent és forta (països on podràs protegir, solidesa de les reclamacions) i si la podràs defensar, o si t’interessen altres formes de protecció com el secret industrial o el copyright. A més de protegir la tecnologia amb mètodes legals, tenir barreres tècniques que dificultin la imitació faran que la teva tecnologia augmenti de valor.
 

7.Coneix la mida del mercat.

Investiga quina mida té el mercat d’aplicació de la teva tecnologia. Per a cadascuna de les aplicacions identificades, determina sempre si el mercat pot ser segmentat de forma més fina i identifica el segment de referència per a la teva tecnologia. Utilitza bases de dades especialitzades amb dades reals de mercats per quantificar la mida de mercat i tingues en compte l’abast que pots tenir a nivell geogràfic.
 

8.Analitza al client.

També analitza la tipologia de clients als quals pots accedir i tingues en compte que grans empreses amb un major pressupost per a innovació seran més propenses a adquirir tecnologies.
 

Autora de la Recipe

Elisenda Casanelles

Elisenda Casanelles · Project Manager

ecasanelles@kimglobal.com · +34 93 266 71 38

Knowledge Innovation Market - KIM