Millorem el retorn de les inversions en R+D

APTA (Andes Pacific Technology Access) es crea en el marc del projecte CORFO “Hub de transferència tecnològica”, amb la finalitat de comercialitzar i donar suport a la transferència tecnològica de les solucions innovadores desenvolupades per un grup de prestigioses universitats i centres d’investigació.

L’ecosistema d’APTA inclou també una xarxa coejecutores, que incrementen les seves capacitats de transferència tecnològica, i associacions gremials, que donen suport al aixecament de desafiaments tecnològics de diferents sectors productius per a resoldre les necessitats de la indústria.

Més informació: http://hubapta.com/

Knowledge Innovation Market - KIM