Millorem el retorn de les inversions en R+D

Amb els nostres serveis, ajudem a millorar el retorn de les seves inversions en R+D a empreses, centres de recerca, administracions públiques i inversors.

1 Facilitem la implicació efectiva de la innovació de base cientifico-tecnològica en el negoci i en la cultura de l’organització.

2 Aterrem les oportunitats de negoci identificades per l’organització i les convertim en models de negoci viables.

3 Validem models de negoci i generem ingressos.


Àrees temàtiques


Què diuen els nostres clients?

ESA Space Solutions

“KIM ha ajudat al programa de tecnologia de l’ESA a identificar on hauria enfocar els seus esforços de promoció de tecnologia espacial a sectors no espacials. KIM va realitzar l’anàlisi d’una gran cartera de patents, va desenvolupar una avaluació comercial per a cada innovació i completant la base de dades (…) per a gestionar les nostres activitats de comercialització”,

Aude de Clerq | Technology Transfer Officer | European Space Agency (ESA)
Empresa energética

“A partir dels nostres reptes empresarials, l’experiència de KIM i la seva xarxa de contactes, hem aconseguit identificar potencials partners amb els quals afrontar els reptes tecnològics als quals ens enfrontem”,

Responsable d’Innovació en tecnologia d’una important empresa energètica
Sangakoo

“KIM ens ha ajudat a retrobar l’essència del projecte, explorant l’univers de les tecnologies de l’educació pròpies de les societats del coneixement. A més, ens ha acompanyat en la creació de l’estratègia empresarial per als propers cinc anys, utilitzant les metodologies de disseny empresarial més innovadores”,

Eulalia Alemany | Directora | Sangakoo

Més informació

Per rebre més informació sobre serveis i programes formatius, per favor contacta amb:

 

Carlos Álvarez · Marketing Expert (Advisor)

calvarez@kimglobal.com · +34 93 266 71 38

Carlos Álvarez
Knowledge Innovation Market - KIM