Millorem el retorn de les inversions en R+D

L’empresa ha dissenyat un pla de conciliació per facilitar l’equilibri entre la vida personal i laboral.

El premi ha estat atorgat per l’Ajuntament de Barcelona de la mà de Gerardo Pisarelo, Tinent d’Alcaldia d’Economia i Treball, Ciutat Digital i Relacions Internacionals

A dia d’avui, la conciliació de la vida persona i laboral continua sent una assignatura pendent a casa nostra. Tot i ser una de les principals preocupacions en l’agenda dels poders polítics i també de les empreses, encara som un dels països europeus on es treballa més hores, però es rendeix menys. En la societat del coneixement, és una necessitat i una obligació establir marcs flexibles que estimulin la innovació i la creativitat.

Un pla de conciliació per facilitar l’equilibri entre la vida personal i laboral

Conscients de la necessitat de replantejar un sistema laboral diferent, adaptat a les exigències dels treballadors/es del segle XXI, el 2015, Knowledge Innovation Market – KIM va posar en marxa un “Pla de conciliació i coresponsabilitat”, pel qual ha rebut la menció especial al Premi Barcelona a l’Empresa Innovadora en Conciliació i Temps 2018, impulsat per l’Ajuntament de Barcelona.

“Vam començar a aplicar mesures de conciliació a partir del moment en què vam ser conscients que la societat actual tenia unes necessitats diferents de les del mercat tradicional. Els nostres perfils exigien un sistema laboral diferent, i vàrem pensar que amb aquestes mesures aconseguiríem un millor clima a la feina i una felicitat a nivell personal que faria que augmentés la motivació, la creativitat i la innovació dins de l’equip” comenta Yolanda Estrada, Human Resources Manager de l’organització.

Aquest pla contempla diverses mesures encaminades a facilitar el difícil equilibri entre la vida personal i laboral dels seus treballadors/es: divendres intensius, flexibilitat horària d’entrada i sortida, e-working (teletreball), vacances flexibles, jornada intensiva a l’agost, etc.

Aquesta iniciativa, molt ben acollida per l’equip, ha anat ampliant-se amb noves mesures, com la possibilitat de gaudir d’un dia lliure coincidint amb el dia de l’aniversari o la política de llums apagades, en virtut de la qual, a les 20:00 h es procedeix a l’apagat dels llums, de manera que el personal ha d’abandonar el seu lloc i la jornada laboral es dóna per finalitzada. Aquesta nova política intenta incentivar que el personal no allargui sense causa justificada la seva jornada laboral i pugui complir les seves obligacions familiars o gaudir del seu temps lliure. Com explica l’Antoni Paz, CEO de l’organització: “La nostra entitat defensa que una vida rica i plena per als treballadors i treballadores estimula la creativitat i, per tant, millora el rendiment”.

El paper de KIM com a membre de la Xarxa NUST (Nous Usos Socials del Temps)

Així mateix, com a part del compromís de l’entitat amb les polítiques d’igualtat i foment de la conciliació, KIM és membre actiu de la Xarxa NUST (Nous Usos Socials del Temps). Aquesta iniciativa va ser creada el 2006 per l’Ajuntament de Barcelona i està integrada per empreses compromeses en facilitar una major gestió del temps i la conciliació de la vida laboral, familiar i personal, afavorint la productivitat i un clima de confiança que beneficiï tant a l’empresa com a les persones que hi treballen i contribuint a la millora de la qualitat de vida de les persones de la ciutat.

“Volem continuar buscant i impulsant noves iniciatives que donin suport a la conciliació de la vida laboral i personal. Som conscients que el camí a recórrer és llarg, però creiem que és important treballar amb tots els agents socials per impulsar polítiques públiques de foment de la conciliació, a semblança d’altres països europeus”, conclou l’Antoni Paz.

Per a més informació sobre les polítiques de conciliació de la KIM, consulta aquesta entrevista.

Knowledge Innovation Market - KIM