Millorem el retorn de les inversions en R+D

Technology Reserve és una plataforma única on les empreses innovadores poden crear nous productes. A través del nostre accés a la tecnologia propietat d’algunes de les principals corporacions del món, i mitjançant la nostra xarxa d’experts a nivell mundial, permetem als nostres clients desenvolupar nous productes més ràpidament, d’una forma més econòmica i amb menys risc. La nostra presència i xarxa internacionals també ens permeten proporcionar valuoses connexions de mercat i governamental, així com l’accés a proveïdors de capital.

Más información: techreserve.com

Knowledge Innovation Market - KIM